Technická a ekonomická správa budov, dodávka tepla, teplej vody, prevádzka výťahov, deratizácia, zabezpečenie poistenia.

IFM, a.s. zatvorené od 12.2.2021 do odvolania

Vážení klienti,Oznamujeme Vám, že na základe uznesenia vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia Covid-19 je IFM, a.s. uzatvorená od 12.2.2021 do odvolania. Prosíme klientov, aby nás v neodkladných záležitostiach kontaktovali telefonicky alebo emailom:

Technik Mgr. Martina Juráková technik@ifmas.sk 0911 656 985
Správa a ekonomika bytového fondu Ing. Andrea Pozníková poznikova@ifmas.sk 0911 656 988
Účtovníctvo Ing. Karin Valová valova@ifmas.sk 0904 743 966
Fakturácia, upomienky Patrícia Budayová budayova@ifmas.sk 0911 656 987
Zabezpečíme pre vás:
 • Bezporuchový chod budov
 • Sledovanie prevádzky schopnosti zariadení objektov
 • Riadenie údržby a opráv
 • Plánovanie investičných zámerov
 • Vyhodnocovanie rentability nákladov
 • Nižšie ceny energií a služieb
IFM a.s. – správca budov pre vaše
spokojné bývanie

SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPRÁVOU DOMOV

Správcovská spoločnosť IFM je otvorená požiadavkám svojich klientov – vlastníkom bytov a okrem štandardných služieb zabezpečí pre vaše pohodlné bývanie služby ako sú:
 • Technická a ekonomická správa budovy
 • Právny servis
 • Daňové a finančné poradenstvo
 • Vybavenie úveru pri rekonštrukcii budovy
 • Údržba nebytových priestorov a parkovísk
 • Strážna služba
 • Zabezpečenie asistenčnej služby pre starších
  občanov
 • Zabezpečenie havarijnej služby
 • Deratizácia spoločných priestorov