Technická a ekonomická správa budov, dodávka tepla, teplej vody, prevádzka výťahov, deratizácia, zabezpečenie poistenia.

Oznámenie o termíne hromadného čerpania dovolenky

Oznamujeme svojim klientom, že od 23.8.2021 do 27.8.2021 vrátane bude IFM, a.s. zatvorené z dôvodu čerpania hromadnej dovolenky. Poruchy v pracovných dňoch od 7:00 hod. – do 14:00 hod. nahlasujte na telefónne číslo 0903 515 933.

Zabezpečíme pre vás:
 • Bezporuchový chod budov
 • Sledovanie prevádzky schopnosti zariadení objektov
 • Riadenie údržby a opráv
 • Plánovanie investičných zámerov
 • Vyhodnocovanie rentability nákladov
 • Nižšie ceny energií a služieb
IFM a.s. – správca budov pre vaše
spokojné bývanie

SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPRÁVOU DOMOV

Správcovská spoločnosť IFM je otvorená požiadavkám svojich klientov – vlastníkom bytov a okrem štandardných služieb zabezpečí pre vaše pohodlné bývanie služby ako sú:
 • Technická a ekonomická správa budovy
 • Právny servis
 • Daňové a finančné poradenstvo
 • Vybavenie úveru pri rekonštrukcii budovy
 • Údržba nebytových priestorov a parkovísk
 • Strážna služba
 • Zabezpečenie asistenčnej služby pre starších
  občanov
 • Zabezpečenie havarijnej služby
 • Deratizácia spoločných priestorov