Ochrana osobných údajov

Spoločnosť IFM, a. s. poskytuje dotknutým osobám informácie o spracúvaní ich osobných údajov v nižšie uvedených dokumentoch.

Zodpovedná osoba

E-mail: gdpr@ifmas.sk