Dokumenty

Všetky práva a povinnosti správcov a rovnako tak vlastníkov bytov podliehajú zákonom a predpisom Slovenskej republiky. Preto vám prinášame informácie zo sveta legislatívy spojených so správou vášho bytového domu

Zákon o správe budov č. 182/1993 Z. z

Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa v Slovenskej republike umožnila transformácia vlastníctva bytového fondu. Obsahom tejto zákonnej úpravy sú podmienky prevodu vlastníctva bytov a nebytových priestorov.