Technická a ekonomická správa budov, dodávka tepla, teplej vody, prevádzka výťahov, deratizácia, zabezpečenie poistenia.
Nahlásiť poruchu
Bytové domy s nižšími nákladmi.
Budovy sú zodpovedné za 40% svetovej primárnej spotreby energií a dôsledkom toho každý rok cena energií narastá neúprosným tempom. Lepšia energetická hospodárnosť budovy znamená nižšie náklady na jej prevádzku, menšie zaťaženie vašej peňaženky a viac možností pre skrášľovanie vášho životného prostredia. Vieme vám s tým pomôcť. Ako?
 • Dohodneme nižšie ceny energií
 • Znížime náklady na údržbu budovy
 • Zefektívnime technické a ekonomické služby
 • Zabezpečíme nižšie poistenie budov a bytov

Médiá – voda, elektrina plyn.

O cenách a teda aj o úspore energií – elektriny, pitnej vody, zemného plynu a dodávky tepla, ktoré výrobcovia produkujú z plynu, rozhoduje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Začiatkom každého roka nás úrad obšťastní správou o zmene cien, ktorá nie je vždy potešujúca pre našu peňaženku. Komplikované cenníky dodávateľov elektriny, pitnej vody či tepla často nie je možné porovnávať. Aby ste sa vedeli lepšie a efektívnejšie rozhodnúť prinášame vám aktuálne správy o cenách.
Správy o cenách

Ďaľšie služby, ktoré pre vás dokážeme zabezpečiť

 • Dodávka tepla
 • Dodávka teplej a úžitkovej vody
 • Osvetlenie spoločných priestorov a zariadení domu
 • Upratovanie spoločných priestorov
 • Deratizácia spoločných priestorov
 • Zabezpečenie havarijnej služby pre dom a byty do 24 hodín
 • Odborná prehliadka elektrických a plynových rozvodov
 • Odborná prehliadka a prevádzky výťahov
 • Protipožiarna ochrana objektov
 • Ochrana objektov
 • Marketingová podpora pre administratívne objekty
 • Sledovanie vecnej, cenovej a technickej kontroly nákladov
 • Hospodárenie s majetkom vlastníkov bytov
 • Organizácia a príprava podkladov pre zhromaždenia vlastníkov
 • Príprava podkladov pre podávanie návrhov na súd
 • Daňové a finančné poradenstvo
 • Vypracovanie podkladov pre úvery na opravy budov
 • Komplexné služby pre predaji a kúpe nehnuteľnosti
 • Donáška do domu
 • Asistenčná služba pre starších a chorých vlastníkov
 • Zabezpečujeme a predkladáme cenové ponuky na jednotlivé práce
 • Odvoz a recyklácia odpadu
 • Sme prístupný aj ďalším službám, na ktorých sa dohodneme

Vzorové dokumenty

Napíšte nám a pomôžte nám byť lepšími. Opíšte svoje predstavy čo najpodrobnejšie.