Služby

Našim klientom zabezpečujeme široké portfólio služieb spojené so správou a údržbou budov, ako aj mnohé iné služby, ktoré skvalitňujú komfort ich bývania.

Zníženie nákladov
na energie

Energie patria k hlavným dôvodom vysokých platieb za byt. Nepríjemným prekvapeniam pri ročnom vyúčtovaní sa môžete vyhnúť investíciou do obnovy vašej budovy. Lepšia energetická hospodárnosť budovy znamená nižšie náklady na jej prevádzku, menšie zaťaženie vašej peňaženky. V súčasnosti existujú aj rôzne formy spolufinancovania obnovy budov z verejných financií, nechajte si poradiť a začnite šetriť.

 • Dohodneme nižšie ceny energií.
 • Znížime náklady na údržbu budovy.
 • Zefektívnime technické a ekonomické služby.
 • Zabezpečíme nižšie poistenie budov a bytov.

Ďalšie služby, ktoré pre vás zabezpečíme

Pri menšej spotrebe či lacnejších energiách nekončíme. V nasledujúcom zozname nájdete najobľúbenejšie služby, ktoré budovám v našej správe poskytujeme. Radi pre vás zabezpečíme aj širšiu ponuku služieb na mieru, všetko je o dohode.

 • Dodávka tepla
 • Dodávka teplej a úžitkovej vody
 • Osvetlenie spoločných priestorov a zariadení domu
 • Upratovanie spoločných priestorov
 • Deratizácia spoločných priestorov
 • Zabezpečenie havarijnej služby pre dom a byty do 24 hodín
 • Odborná prehliadka elektrických a plynových rozvodov
 • Odborná prehliadka a prevádzky výťahov
 • Protipožiarna ochrana objektov
 • Ochrana objektov
 • Marketingová podpora pre administratívne objekty
 • Sledovanie vecnej, cenovej a technickej kontroly nákladov
 • Hospodárenie s majetkom vlastníkov bytov
 • Organizácia a príprava podkladov pre zhromaždenia vlastníkov
 • Príprava podkladov pre podávanie návrhov na súd
 • Daňové a finančné poradenstvo
 • Vypracovanie podkladov pre úvery na opravy budov
 • Komplexné služby pri predaji a kúpe nehnuteľnosti
 • Donáška do domu
 • Asistenčná služba pre starších a chorých vlastníkov
 • Zabezpečenie a predkladanie cenových ponúk na jednotlivé práce
 • Odvoz a recyklácia odpadu